Catégories

Fabricants

I. Všeobecná ustanovení

1.1 Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě eshop.magnificora.com (dále v textu jen „Obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi obchodní společností MAGNIFICORA s.r.o. Musílkova 172/58 Praha 5 PSČ 150 00 Košíře IČO: 29361222, DIČ:CZ29361222, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu eshop.magnificora.com na straně druhé. Součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“) i reklamační řád (dále v textu jen „Reklamační řád“).

1.2 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


2.1 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu eshop.magnificora.com jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2.2 Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
2.3 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
2.4 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
2.5 Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu eshop.magnificora.com kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

Provozovatel internetového obchodu eshop.magnificora.com se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám za účelem jiným, než je vyřízení objednávky. V případě, že písemně požádáte o odstranění Vašich údajů z databáze, bude tak učiněno neprodleně.

3. Platební podmínky


3.1 Zboží bude zaplaceno:
Dobírkou - zboží zaplatíte při převzetí našemu řidiči.
Bankovním převodem - předem před dodáním zboží, po vystavení faktury (
Komerční banka)
č.ú: 107-3757900207/0100


4. Převzetí zásilky a reklamace

Zásilku doručenou dopravcem doporučujeme před převzetím důkladně zkontrolovat. V případě, že je zboží na první pohled poškozeno, sepište reklamační zápis. Zde uveďte místo poškození. Pokud budete chtít reklamovat zboží zjevně poškozené přepravou a nebude vystaven Zápis o škodě, nebudeme moci takovou reklamaci přijmout.

Pokud zjistíte po rozbalení nepoškozeného obalu výrobní vadu co nejdříve nás kontaktujte. Poškozené nebo chybějící zboží se budeme snažit dodat v co nejkratším termínu. Dodavatel má ze zákona 30-ti denní lhůtu na vyřízení.

Reklamace zasílejte na:  
E-mail: reklamace@magnificora.com


5. Záruka


Záruční doba je podle zákona stanovena v délce 24 měsíců. Doba začíná běžet od data převzetí. Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené běžným používáním, poškozené neodborným zacházením.

6. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy (objednávky) se řeší individuálně.
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo byly neúplně či chybně vyplněny iniciály kupujícího.
V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

a) Kontaktujte nás (písemně), že žádáte odstoupení od Kupní smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu (rozhodující je datum odeslání). Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení finančních prostředků za zboží), ale pomůžete nám tak zkvalitnit naše služby.

b) Pokud již Spotřebitel zboží obdržel a převzal, zavazuje se je zaslat zpět na adresu Prodávajícího za splnění těchto podmínek:
nesmí být použité,

musí být nepoškozené,

musí být nekompletní - s originálem dokladu o koupi.

c) Spotřebitel se zavazuje zboží zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě na sklad Prodávajícího (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na váš účet a to nejpozději do 21 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

MAGNIFICORA s.r.o.

Musílkova 172/58

Praha 5 PSČ 150 00 Košíře

IČO: 29361222

DIČ:CZ29361222

C 201781 vedená u Městského soudu v Praze